Wikipedia Search

:huggingface: Datasets Code

Displaying 50 results of 1,000 / es:5,171ms / req:683ms

ScoreText
#1 92.76

Hodinky ghkdMY0BvpwdOZbQ8J0b Matching chunks: 1

Hodinky jsou malé přenosné hodiny, které ukazují čas. Krom toho mohou mít i další funkce ( tzv. hodinkové komplikace ) – nejčastěji datumovník, tj. ukazují též den v týdnu a v měsíci, případně i celé datum. Mohou být vybaveny i zařízením na odměřování kratších časů ( chronograf, stopky ), mohou mít otočný číselník, atd. Hodinky jsou i módním doplňkem, předmětem společenské reprezentace a prestiže. Drahocenné jsou ze zlata, z titanu, zdobené jako šperky a podléhají proměnám módy. Kromě toho …

#2 92.40

Atomové hodiny uxkeMY0BvpwdOZbQGKHB Matching chunks: 1

Princip Cesiové atomové hodiny fungují na základě zpětnovazební smyčky. Základ tvoří krystalový oscilátor, jehož frekvence je elektronicky řízena. Tento krystalový oscilátor je připojen na vysílač radiových vln, nasměrovaný do komory s atomy cesia v plynné atmosféře. Když dojde ke shodě frekvence oscilátoru ( a tedy i vysílače ) s vnitřní rezonanční frekvencí atomů cesia, přejdou tyto do excitovaného stavu. Excitované atomy cesia reagují odlišně na magnetické pole než neexcitované, a s pomocí …

#3 92.35

Hodiny iRkdMY0BvpwdOZbQ8J4b Matching chunks: 1

Podle pohonu a konstrukce se dělí na: Mechanické hodiny, například: stacionární ( nepřenosné ) kyvadlové hodiny, resp. věžní hodiny; přenosné hodiny a Hodinky, obvykle řízené setrvačkou čili „ nepokojem“; námořní a letecké chronometry; elektrické hodiny, poháněné elektrickým proudem; Elektronické hodiny a hodinky s elektronickým, obvykle křemenným krystalem; Atomové hodiny jako nejpřesnější normály času. Přesnost: chod a jeho variace Běžně sice hovoříme o" přesnosti" a" nepřesnosti" hodin, ve …

#4 92.10

Hodinky (rozcestník) 7uouMY0BmRFbTjSpF4DY Matching chunks: 1

Výraz hodinky může označovat: hodinky – malé přenosné hodiny, osobní přístroj na měření času církevní hodinky – též kanonické hodinky, dělení dne a noci rytmizující život některých členů křesťanské církve denní modlitba církve – křesťanské modlitby pravidelně vykonávané o kanonických hodinkách kniha hodinek – kniha obsahující modlitby pro denní modlitbu, typ středověkého rukopisu mariánské hodinky – modlitby k Panně Marii utvořené po vzoru denní modlitby církve

#5 92.02

Čas CBkcMY0BvpwdOZbQkV4a Matching chunks: 1

Měřením času a doby se zabývají hlavně vědci ( jeden z hlavních úkolů fyziky a astronomie ) a technici. Datování a kalendář Základ dělení času vznikl sledováním ročních období a roků, vývoje měsíce, dnů a částí dnů ( noc, světlý den, rozbřesk ( východ slunce, svítání ), ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, západ slunce ( stmívání, soumrak ), večer ) sledováním astronomických jevů, zejména zdánlivého oběhu slunce a změny tvaru osvětlené viditelné části Měsíce. Už z doby kamenné ( neolitu ) …

#6 91.97

Biologické hodiny 6OorMY0BmRFbTjSpEgov Matching chunks: 1

Biologické, orgánové, nebo někdy též cirkadiánní hodiny, tak se obvykle označuje soubor všech biologických faktorů, které živým organismům umožňují vnímat čas. Slovo cirkadiánní pochází z latinského circa ( kolem ) diem ( den ), organismy se totiž většinou přizpůsobují cyklu jednoho dne, ačkoliv ne přesně. Pokud jsou například lidé uzavření v místnosti, kde nemají možnost pozorovat střídání dne a noci, jejich průměrné biologické hodiny překročí pomyslnou dvanáctku asi každých 24,2 hodin. …

#7 91.95

Horologie 2B0tMY0BvpwdOZbQy6l4 Matching chunks: 1

Horologie je věda, zabývající se měřením času a hodinářstvím. Termín pochází z řeckého ὡρολόγιον ( „ nástroj na poznávání času“ ). Mezi zařízení, používaná k měření času, patří hodiny, hodinky, sluneční hodiny, vodní hodiny, časovač, chronograf, chronometr nebo atomové hodiny. Lidé zajímající se o horologii se nazývají horologové. Výraz se používá pro profesionály zabývající se výrobou a opravou chronometrů i pro amatérské nadšence a badatele v oboru horologie. Významnými horologickými …

#8 91.92

Remontoir 1RsjMY0BvpwdOZbQpSJM Matching chunks: 1

Remontoir ( vysl. remontoár; franc. „ natahovací zařízení“ ) je pomocné zařízení mechanických hodin, které má zajistit rovnoměrnou hnací sílu pro oscilátor ( kyvadlo, setrvačku ). U kapesních hodinek od poloviny 19. století se často vyskytuje nápis „ remontoir“, který znamená jen to, že hodinky mají korunku a nemusí se natahovat klíčkem. Popis Žádný oscilátor mechanických hodin není ideálně isochronní a jeho frekvence – a tedy i chod hodin – zpravidla závisí i na hnací síle. Nerovnoměrnost …

#9 91.85

Šachové hodiny 5ugfMY0BmRFbTjSp73aW Matching chunks: 1

Šachové hodiny jsou dvojice spřažených časoměrných zařízení, které se přepínají ( zpravidla pomocí tlačítek ) tak, aby vždy jedno zařízení šlo a druhé stálo. Používají se v šachu a jiných hrách pro dva hráče ( například go, dáma ) k odměřování času na přemýšlení. Na začátku hry má každý hráč přidělený jistý čas, který pod hrozbou prohry nebo ( za určitých podmínek ) remízy nesmí překročit do konce partie nebo do vykonání určitého počtu tahů. Moderní digitální hodiny navíc umožňují přidělit …

#10 91.85

Chronograf ZBkeMY0BvpwdOZbQGKHB Matching chunks: 1

Slovem chronograf se většinou označují hodinky vybavené funkcemi pro přesné odměřování kratších časových intervalů, tj. funkcemi stopek. Chronograf se pozná podle několika subčíselníků s ručkami a běžně dvou tlačítek nad a pod korunkou. U elektronických chronografů se odměřovaný čas zobrazuje digitálně. Popis Centrální sekundová ručička měří u chronografu odměřovaný interval v sekundách, zvláštní ručka podle provedení chronografu ukazuje setiny, desetiny, minuty a případně hodiny. Odměřování …

#11 91.81

Hodinový stroj vhsjMY0BvpwdOZbQTgkx Matching chunks: 1

Hodinový stroj je vnitřní zařízení větších mechanických hodin, u hodinek se mluví o strojku nebo kalibru. Funkce Hodinový stroj tvoří zdroj energie ( závaží, pružina ), soustava ozubených převodů a regulátor, obvykle kyvadlo. Regulátor, který určuje chod hodin, je se soustavou převodů spojen krokem, který na jedné straně propouští při každém kyvu jeden zub stoupacího kola, na druhé straně udílí kyvadlu mechanický impulz. Konstrukce Hodinový stroj bývá umístěn mezi dvě desky, v nichž jsou …

#12 91.80

Setrvačka WRogMY0BvpwdOZbQmjlI Matching chunks: 1

Setrvačka, lidově také nepokoj ( z německého Unruh ), je regulátor čili oscilátor mechanických hodinek a některých hodin. Tvoří ji věnec na hřídeli ( setrvačná hmota ) a plochá spirálová pružinka čili vlásek, který dává setrvačce direkční sílu. Vlastní frekvence setrvačky bývá 1 Hz ( budíky, chronometry ), 2,5 Hz ( náramkové hodinky ) nebo i více u některých novějších konstrukcí. V hodinářství se udává místo toho počet rázů čili půlkmitů ( tj. tiknutí ); uvedeným hodnotám odpovídají 2, 5 nebo …

#13 91.79

Měření času heggMY0BmRFbTjSpbof5 Matching chunks: 1

Na východě republiky tedy východ slunce nastává o cca 14 minut dříve a na západě o cca 11 minut později. Dokonalejším přístrojem na určování času byly hodiny mechanické. V historii, při nástupu mechanických hodin, se ale k jejich seřizování používalo ještě slunečních hodin. Mechanické hodiny Mechanické hodiny pracují na úplně jiném principu a fyzicky realizují Aristotelovu definici času jako „ napočítaného ( pravidelného ) pohybu“. Tím byl sice původně míněn pohyb Slunce, mechanické hodiny …

#14 91.75

Souhvězdí Hodin nxkdMY0BvpwdOZbQ0JQ_ Matching chunks: 1

Hodiny je jedno z 88 souhvězdí moderní astronomie, leží na jižní obloze, s deklinaci okolo − 55 stupňů. Zavedl ho Nicolas - Louis de Lacaille v roce 1754 pod názvem Kyvadlové hodiny ( z lat. Horologium Pendulum anebo Horologium Oscillatorium ) na památku nizozemského vynálezce Christaana Huygense. Hvězdy Souhvězdí obsahuje jen jednu hvězdu jasnější než čtvrtá hvězdná velikost a tou je Alfa Horologii s magnitudou 3,38. Je to oranžový obr vzdálený 115 světelných let. Beta Horologii je bílý obr …

#15 91.69

Lihýř zugfMY0BmRFbTjSpmmqr Matching chunks: 1

Lihýř ( v překladu ze staročeštiny vahadlo ) je setrvačná část regulátoru rychlosti otáčení soukolí mechanických hodin. Ve spojení s vratným krokem tvoří nedokonalý mechanický oscilátor, který hodinám zajišťuje relativně rovnoměrný chod. Lihýř sám o sobě oscilátor není, nemá vlastní direkční sílu. Doba kyvu soustavy závisí zejména na momentu setrvačnosti lihýře a na velikosti vnější budící a současně direkční síly ( tahu závaží nebo hodinového péra ). Kmitání je dosaženo střídáním směru …

#16 91.65

Hodinář PRoiMY0BvpwdOZbQsNji Matching chunks: 1

Hodinář je řemeslník, který se zabývá výrobou, opravou a seřizováním přístrojů na měření času – hodin nebo hodinek. Historie Hodináři se od 16. století dělili na velké, tj. specialisty na velké hodiny, a malé hodináře, kteří se věnovali hodinkám. Velcí hodináři byli původně zámečníci. Dalším spolupracujícím řemeslem byli pouzdraři, zpravidla truhláři, řezbáři, dále zlatníci, stříbrníci nebo klenotníci, kteří mistrům mechanikům dodávali hodinové skříně, skříňky či pláště. Specialisté měli …

#17 91.65

Budíky a hodiny -OoxMY0BmRFbTjSpr-0v Matching chunks: 1

Budíky a hodiny, též Windows Hodiny, v angličtině známé jako Windows Clock, jsou nástroj, který je součástí operačního systému Microsoft Windows. V aktuální verzi ( Windows 11 ) nabízí uživateli následující funkce: Časy na soustředění, časovač, budík, stopky a hodiny v jiných časových pásmech. Historie Ve Windows 1.0 existoval nástroj zvaný Clock, který sloužil uživateli k určení aktuálního času. Měl podobu virtuálního hodinového ciferníku s hodinovou, minutovou a vteřinovou ručkou. Tento …

#18 91.62

Hodina xxkcMY0BvpwdOZbQlGDB Matching chunks: 1

Hodina ( značka h ) je jedna z jednotek času. Hodina byla dříve v soustavě SI vedlejší jednotkou času. Tato kategorie však byla v r. 2007 zrušena a hodina je v současnosti považován za mimosoustavovou jednotku, jejíž používání souběžně s jednotkami SI však akceptuje Příručka SI i Mezinárodní výbor pro míry a váhy ( CIMP ). 1 h = 60 min = 3600 s 1 d ( den ) = 24 h Latinský název hodiny je hora, proto je mezinárodní označení hodiny značkou „ h“. Hodina je také jednotkou rektascenze, tedy …

#19 91.60

Tourbillon VukmMY0BmRFbTjSpLH1G Matching chunks: 1

Tourbillon [ turbijjon ] je doplňkové zařízení mechanických kapesních nebo náramkových hodinek, které kompenzuje rozdíly chodu v různých polohách tím, že se jeho setrvačka a krok pravidelně otáčí. Popis Mechanické hodinky se setrvačkou vykazují jisté změny chodu v závislosti na poloze stroje. Proto se nejlepší hodinky testují v pěti nebo šesti polohách. Tourbillon problém obchází tak, že setrvačka, kotva i krokové kolo je v lehké kleci, upevněné na hřídeli vteřinového kola, takže se za chodu …

#20 91.58

Přesýpací hodiny GxogMY0BvpwdOZbQMRx8 Matching chunks: 1

Přesýpací hodiny je typ hodin, které pro měření času využívají pohyb písku způsobený zemskou přitažlivostí. Skládají se ze dvou skleněných baněk umístěných nad sebou a spojených úzkým hrdlem. Písek z horní baňky se postupně přesýpá do spodní baňky. Jakmile je horní baňka prázdná, uplyne měřený časový úsek; pro další měření se hodiny se musí obrátit. Historie Soudí se, že princip přesýpacích hodin byl znám v Asii již dlouho před počátkem našeho letopočtu, zmínky o hodinách, pravděpodobně …

#21 91.57

Korunka (součást hodinek) pxohMY0BvpwdOZbQ6qPG Matching chunks: 1

Korunka je postranní vroubkované kolečko kapesních a náramkových hodinek, které slouží k natahování a k nařizování. Korunka nahradila v průběhu 19. století starší natahování a nařizování samostatným klíčkem. Korunka je pevně nasazena na dlouhý korunkový hřídel, obvykle se čtyřhrannou částí. U mechanických hodinek bývá spojena s mechanismem přepínání, takže v zasunuté poloze slouží k natahování, ve vysunuté k nařizování ruček. Někdy mívá i další mezipolohu k nařizování data. Těsnění korunky …

#22 91.52

Apple Watch MhwoMY0BvpwdOZbQvnlp Matching chunks: 1

Pro přenos dat mezi hodinkami a telefonem se stará Bluetooth nebo Wi - Fi. Veřejnosti byly představeny Timem Cookem 9. září 2014, hodinky bylo možné zakoupit v USA a dalších vybraných státech od dubna 2015. V České republice začal prodej hodinek Apple Watch 29. ledna 2016. Další dvě generace Apple Watch byly představeny v září 2016 - jedná se o Apple Watch Series 1 a Apple Watch Series 2. Funkce S Apple Watch je možné telefonovat, přijímat nebo posílat SMS zprávy, podporuje nový systém …

#23 91.50

Elektronické hodiny 5hohMY0BvpwdOZbQbXVS Matching chunks: 1

Elektronické hodiny jsou přesné přístroje na měření času, využívající elektronický oscilátor, nejčastěji řízený křemenným výbrusem ( krystalem ). Odtud název křemenné hodiny, obchodní označení quartz. Typy Stejně, jako mechanické hodiny a hodinky se liší podle několika kriterií: účel, velikost, druh zobrazení a napájení pohonu. Účel Podle účelu se zpravidla mění i jejich tvar a provedení, např.: náramkové pro nošení na zápěstí, budíky pro upozorňování, zpravidla zvukovým znamením ( kuchyňské …

#24 91.45

Hodiny reálného času YxohMY0BvpwdOZbQsIvW Matching chunks: 1

Real - time clock ( zkráceně RTC ), česky hodiny reálného času, jsou počítačové hodiny ( většinou ve formě integrovaného obvodu ), které udržují údaj o aktuálním čase. Přestože tento termín je známý především z počítačů nebo serverů, používá se v jakékoliv elektronice, která používá přesný čas. Účel Používání RTC má výhody: Nízkou spotřebu ( zvláště když RTC běží na baterie ) Osvobozuje operační systém od počítání času Někdy je přesnější než ostatní metody ( ačkoli počítačové RTC je často …

#25 91.43

Hodiny (rozcestník) AOgiMY0BmRFbTjSpls0B Matching chunks: 1

Slovo hodiny má více významů: hodiny – přístroj k určování času hodinky – malé přenosné hodiny sluneční hodiny biologické hodiny atomové hodiny přesýpací hodiny elektronické hodiny spínací hodiny šachové hodiny konstatovací hodiny hodiny reálného času vodní hodiny hodina – časová jednotka souhvězdí Hodin – souhvězdí molekulární hodiny – metoda užívaná v molekulární biologii hovorový výraz pro smyk zadní nápravy vozidla ( vozidlo se točí kolem své osy ) např. na kluzkém povrchu elektroměr, …

#26 91.41

Kniha hodinek G-ggMY0BmRFbTjSp-JFW Matching chunks: 1

Kniha hodinek či krátce hodinky ( latinsky liber horarum, anglicky book of hours, německy Stundenbuch, francouzsky livre d ’ heures ) je kniha obsahující jednu nebo více tematických pobožností napodobujících formu denní modlitby církve. Je to nejrozšířenější středověký rukopis, podle odhadu se jich v různých knihovnách zachovalo na sto tisíc. Vznik a historie Od 13. století přibývalo věřících, kteří žili jako laici, nicméně chtěli napodobit kleriky a řeholníky a během dne se modlit jednotlivé …

#27 91.40

Pebble ZR4wMY0BvpwdOZbQ5z1X Matching chunks: 1

Pebble jsou chytré hodinky od společnosti Pebble Technology Corporation. Na trh byly uvedeny roku 2013, jejich produkce byla ukončena roku 2016. Financování probíhalo prostřednictvím kampaně na Kickstarteru, která probíhala na jaře 2012 a vydělala 10,3 milionu dolarů. V té době to byl nejvíce financovaný projekt v historii Kickstarteru. Ve svých počátcích patřily chytré hodinky Pebble k průkopníkům své oblasti. Hodinky Pebble jsou kompatibilní s operačními systémy android a iOS. Připojení k …

#28 91.39

Mariánské hodinky URwnMY0BvpwdOZbQjzR_ Matching chunks: 1

Mariánské hodinky ( plným názvem Malé hodinky k Panně Marii, latinsky Officium parvum Beatae Mariae Virginis apod. ) je římskokatolická modlitba, strukturovaná na sedm denních částí ( matutinum, laudy, primu, tercii, sextu, nonu, nešpory a kompletář ) po vzoru denní modlitby církve. Historie Modlitba vznikla v polovině 8. století v prostředí italských benediktinů, v průběhu staletí se rychle rozšířila a také rozrůzňovala. Struktura Každá hodinka začínala modlitbou Zdrávas Maria a Sláva Otci, …

#29 91.37

Hormon RhkcMY0BvpwdOZbQ9W8k Matching chunks: 1

Podstata fungování hormonů V porovnání s nervy účinkují hormony mnohem pomaleji a na svou činnost potřebují o mnoho více času. Většina hormonů, které se podílejí na základních životních činnostech, jako např.: růst a rozmnožování, účinkuje velmi pomalu. Všeobecně se hormony spojují s řízením nebo ovlivňováním chemických procesů v cílových buňkách. Například určováním rychlosti, jakou využívají živiny pro tvorbu energie, nebo toho, zda tyto buňky budou či nebudou tvořit mléko, vlasy nebo jiné …

#30 91.35

Čas (filozofie) _hogMY0BvpwdOZbQUiFi Matching chunks: 1

Naproti tomu graf, znázorňující třeba směnný kurz koruny a eura, se rozpadá na dvě velmi odlišné části: vlevo bude minulost, kterou víme, vpravo extrapolace do budoucnosti, kterou můžeme jen odhadovat. Proto bude tato část grafu obvykle nakreslena přerušovanou čarou. A mezi těmito dvěma částmi je „ přítomný bod“, místo, kde se právě teď nacházíme. Právě tak vyjadřuje naše chápání času gramatický čas: minulý, přítomný a budoucí. Vědec, který pracuje s pohyby přísně zákonitými, může toto …

#31 91.35

Zpravodaj Společnosti přátel starožitných hodin fx4wMY0BvpwdOZbQgiS1 Matching chunks: 1

30 / 2015 Informace výboru / R. Himmler: Olomoucký orloj odhalen před 60 lety / P. Nekuža: Odborná exkurze SPSH / P. Stöhrová: Hodinky PRIM 1954 – 1994 / R. Himmler: Založen Český spolek horologický / Tabulka závitů ( k tisku připravil V. Černý ) / J.A.Paukert: Jan Prokeš ( redakčně upraveno ) 29 / 2014 Informace výboru / V. Černý: Tabulka ozubených převodů ručičkového ústrojí / E. Kubát: Několik informací z hodinářského veletrhu v Basileji 2014 / V. Černý: První pokus o založení továrny na …

#32 91.34

Stopky mBohMY0BvpwdOZbQ6qPG Matching chunks: 1

Stopky jsou mechanické nebo elektronické zařízení na odměřování kratších časových intervalů. Užívají se zejména ve sportu, ale také ve vědě, v technice a podobně. Mechanické stopky Mechanické stopky obsahují hodinový stroj, který lze u těch nejjednodušších stisknutím tlačítka spustit a zastavit. Dalším stisknutím tlačítka ( nebo druhým tlačítkem ) se ručičky vrátí do nulové polohy pro nové měření. Velká centrální ručka přitom ukazuje sekundy a jejich zlomky ( obvykle pětiny ), menší ručka za …

#33 91.33

Sluneční hodiny OegeMY0BmRFbTjSpVUZH Matching chunks: 1

Sluneční hodiny jsou zařízení pro určování času v závislosti na zdánlivém pohybu Slunce. Sluncem ozařovaný předmět vrhá stín a podle aktuální pozice stínu lze určit čas. Určování času je matematicky odvozeno z kombinace dvou základních pohybů Země a Slunce. Z pravidelné rotace Země kolem své osy ( čas v rozmezí dne ) a z rotace země kolem slunce ( rozmezí roku ). Představují pravděpodobně nejstarší a zároveň i nejvíce rozšířené hodiny z elementárních ( tedy přírodních živlů využívajících ) …

#34 91.33

Techniky přežití UBwnMY0BvpwdOZbQ8U9a Matching chunks: 1

V pravé poledne ( tedy když je Slunce v nejvyšším bodě své dráhy ve 12 hodin, během letního času je to ve 13 h ) je přesně na jihu ( na severní polokouli ). pomocí Slunce a času ( ručičkových hodinek ). Při slunečném dni se jedná o relativně postačující metodu pro mírný podnebný pás k určení přibližného směru ( pokud je zataženo, lze využít poupat slunečnice, které se otáčejí za Sluncem i v případě, že je zakryto mraky - jde o jev zvaný heliotropismus ). Čím blíže rovníku, tím méně přesné …

#35 91.33

Chytré hodinky Z-knMY0BmRFbTjSp6an3 Matching chunks: 1

Chytré hodinky neboli smartwatch ( též smart watch ) jsou vestavěný systém v podobě náramkových hodinek, jejichž funkcionalita přináší víc než jen informace o čase ( nebo toho, co mohly nabídnout klasické mechanické hodinky ). Z dnešního pohledu jde o analogie smartphone v podobě hodinek, včetně možnosti mobilního volání nebo alespoň upozorňování na příchozí zprávy a hovory ( tato zařízení vstoupila na trh v roce 2013 ). Z dřívějšího pohledu sem bylo možno zařadit i hodinky ( včetně …

#36 91.31

Ciferník VhogMY0BvpwdOZbQgTRE Matching chunks: 1

Ciferník ( zřídka číselník ) je součást ručičkových hodin a měřicích přístrojů, u kterých se používá také termín stupnice. Je většinou okrouhlý, ale může mít i jiný tvar. Jsou na něm rozmístěné rysky a hodnoty měřené veličiny. Pokud se jedná o čas, je zde obvykle 12 čísel, u starších hodin mívají ciferníky čísla od jedné až do čtyřiadvacítky. Na určité místo ciferníku pak ukazuje ručička nebo jiný ukazatel měřicího přístroje. Hodinový ciferník Ciferník je ta část analogových hodin, která …

#37 91.31

Křesťanská apologetika qhskMY0BvpwdOZbQkWuU Matching chunks: 1

Mají systém koleček pro přenášení pohybu. c. Kolečka jsou z mosazi, aby nerezla. d. Pružina je z oceli, kvůli pružnosti tohoto kovu. e. Zepředu mají sklo, aby člověk viděl skrze ně. 2. Svět ukazuje ještě větší důkazy o účelnosti ( designu ) než hodinky. a. Svět je větší dílo než hodinky. b. Svět má jemnější a komplexnější uspořádání ( design ) než hodinky. c. Svět má neomezeně možností způsobů, které vedou k cílům. 3. Jestliže existence hodinek ukazuje na existenci hodináře, pak existence …

#38 91.26

Staroměstský orloj uhkdMY0BvpwdOZbQ8Jsa Matching chunks: 1

Původně byl celý orloj poháněn jediným strojem, který obstarával všechny čtyři pohyby astronomického ciferníku, od 16. století i pohyb kalendářní desky. Patrně v 17. století byl připojen i bicí stroj, snesený z věže a orloj doplněn o samostatný otáčivý pohon měsíční koule. Roku 1866 byl nepřesný krok nahrazen samostatným chronometrem, který hlavní stroj řídí, a ve 20. století dostaly měsíční ručka a čtyřiadvacetník samostatné pohony. Stroj orloje se skládá z několika částí ( strojů ), kde …

#39 91.26

Luneta (hodinářství) hOkoMY0BmRFbTjSpTLVG Matching chunks: 1

Luneta je v hodinářství obvodový kroužek na pouzdře hodinek kolem skla, může se tak označovat i kroužek přímo okolo ciferníku pod sklíčkem ( vnitřní luneta ). Obvodový kroužek může být pevnou částí pouzdra, pak plní zejména estetickou funkci, případně ochranou funkci sklíčka před nárazem, ovšem luneta může být i otočná. Luneta na hodinkách může nést různé stupnice, které umožňují s pomocí funkce hodin určovat další údaje. Na otáčivé lunetě je nejčastěji 60 stupňová stupnice pro sledování …

#40 91.24

Cirkadiánní rytmus 8RohMY0BvpwdOZbQ1p2_ Matching chunks: 1

Cirkadiánní rytmus ( případně cirkadiální ) je biologický rytmus s periodou o délce 20 – 28 hodin ( lat. circa = „ okolo“, „ během“, dies = „ den“ ). Cirkadiánní rytmus je jeden z biorytmů, tedy kolísání aktivity a bdělosti nejčastěji s denní, měsíční nebo roční periodou. Průkopníkem tohoto pojmu je rumunský vědec Franz Halberg, ale jev je znám od starověku. Různé systémy těla sledují cirkadiánní rytmy, které jsou synchronizovány s hlavními hodinami v mozku. Tyto hlavní hodiny jsou přímo …

#41 91.23

Alfa Horologii buorMY0BmRFbTjSpEgov Matching chunks: 1

Alfa Horologii je nejjasnější hvězda v souhvězdí Hodin. Tato hvězda je oranžový obr spektrální třídy K 2 III. Reference Hvězdy v souhvězdí Hodin Oranžoví obři

#42 91.22

Měřicí přístroj S-kpMY0BmRFbTjSpbdK- Matching chunks: 1

Kyvadlové váhy také vystačí s jedním nebo dvěma pevnými závažími a využívají toho, že délka ramene se závažím se při vychylování ze svislé polohy zvětšuje. Jejich stupnice není lineární a mohou tedy mít poměrně široký rozsah, hmotnost lze odečítat přímo na stupnici. Pružinové váhy, například mincíř, pracují podle Hookova zákona a tíhu zboží vyvažují silou natahované pružiny. Nejsou příliš přesné, zato malé, lehké a odolné. Hmotnost se odečítá přímo na stupnici. Na stejném principu pracují i …

#43 91.21

Vodní hodiny hOgjMY0BmRFbTjSpQum1 Matching chunks: 1

Roku 807 prý věnoval bagdádský chalífa Hárún ar - Rašíd Karlu Velikému složité celodenní vodní hodiny, z nichž každou hodinu vypadla kovová kulička na měděný podnos, takže měly i bicí zařízení. Jejich fungování však nelze z dobových obrázků odvodit. V roce 1088 zkonstruoval čínský učenec Su Sung důmyslný mechanizmus, jenž kromě měření času ukazoval i pohyb Slunce, Měsíce a planet. Roku 1206 napsal arabský učenec al - Džazárí knihu o vodních hodinách a na středověkých miniaturách se objevují …

#44 91.21

Hodinová pozice q-otMY0BmRFbTjSpq29U Matching chunks: 1

Hodinová pozice je relativní směr k objektu určený pomocí analogie s dvanáctihodinovým ciferníkem. Představte si, že stojíte uprostřed ciferníku, který leží pod vámi ( případně stojí před vámi ) a nabízí dvanáct směrů, do kterých míří značky na celých hodinách ( kolem dokola číselníku ). V této analogii je směr, kterým se díváte ( případně směr, kterým se pohybujete ) na pozici 12 hodin, zatímco přímo za vámi je pozice 6 hodin, přímo napravo pak 3 hodiny a přímo vlevo 9 hodin. Podobně lze …

#45 91.21

Hodinové sklíčko WB4vMY0BvpwdOZbQpQF8 Matching chunks: 1

Hodinové sklíčko či hodinové sklo je vypouklé kruhové sklo, připomínající krycí sklíčko od hodinek. Běžný rozměr sklíčka je do cca 70 mm. V chemii slouží k navažování vzorků ( na rozdíl od papíru je inertní, nesaje a má hladký povrch ) jak přímo, tak nepřímo ( odložení přebytku z lodičky na sklíčko ), odpařování a krystalizaci malých množství vzorků, ke krytí hrdel a nádob s malým průměrem ( typicky kádinky a baňky ) proti prachu a kontaminaci, či se používají jako ochrana laborujícího proti …

#46 91.21

Navigace negeMY0BmRFbTjSpkE1S Matching chunks: 1

Běžné kompasy sestávají z magnetické střelky s barevně ( červeně ) označeným koncem směřujícím k severu a pouzdra, které střelku chrání, umožňuje její otáčení kolem svislé osy a je v horní části průhledné, aby bylo možné odečítat směr. Pouzdro bývá naplněno tekutinou, která zpomaluje pohyb střelky a tím zkracuje dobu jejího ustálení. Na spodní části pouzdra bývá směrová růžice a případně i úhlová stupnice, které umožňují ( po natočení pouzdra ve směru střelky ) pohodlněji odečítat světové …

#47 91.20

Orloj LxkdMY0BvpwdOZbQw5BC Matching chunks: 1

Orloj ( z lat. horologium, hodiny, a ital. orologio ) jsou obvykle věžní hodiny, které kromě času ukazují další údaje, například polohu Slunce a Měsíce na obloze, případně fázi Měsíce, polohy dalších planet, sluneční čas a další. V určitém smyslu lze orloj považovat za předchůdce planetária. Historie Podobná konstrukce s ozubenými koly je známa už z antiky ( Mechanismus z Antikythéry ), ovšem bez vlastního pohybu. Po vynálezu mechanických hodin koncem 13. století zkonstruoval první orloj ( …

#48 91.19

Velká zvonice lávry Bx4xMY0BvpwdOZbQL02V Matching chunks: 1

Stalo se tak v září 1941, kdy byla nedaleko ležící katedrála ( Nanebevzetí Panny Marie ) zničena silnou explozí armádními silami během druhé světové války. Po opravách, které byly kompletně hotové až v roce 1961, přičemž hodiny začaly fungovat již v září 1947, se už poté nikdy neporouchaly. Mechanismus hodin je velmi přesný, ale ovlivnit jejich funkčnost mohou méně příznivé podmínky. Přesnost je tedy dána ročním obdobím: v zimě je jejich chod pomalejší. Hodiny odbíjí každou čtvrthodinu a …

#49 91.19

Anachronismus CRkcMY0BvpwdOZbQ9XQq Matching chunks: 1

Řecká slova a fráze Čas

#50 91.18

Kukačkové hodiny FhskMY0BvpwdOZbQkWya Matching chunks: 1

Kukačkové hodiny, hovorově Kukačky je druh jednoduchých kyvadlových hodin v dřevěné skříňce, která vypadá jako štít domku s dvířky nad ciferníkem. Na začátku každé hodiny se tato dvířka otevřou, objeví se v nich dřevěný ptáček a z hodin se ozve zvuk, připomínající kukačku. Počet zakukání udává denní nebo noční hodinu ( 1 až 12 ), podobně jako u bicích hodin. Mechanismus Kukačkové hodiny mají jednoduchý" švarcvaldský" stroj s hákovým krokem a běžným bicím zařízením. Místo úderu do gongu ale …